Радио шоу ''45 оборота в минута''

____________________
____________________________________________________________________________________________________


________________________________________ ____________________


  
____________________________________________________________


____________________ 


____________________


____________________


____________________


____________________


 ____________________


________________________________________


 ____________________ ____________________


____________________


 ____________________


____________________


____________________


____________________


____________________


____________________


____________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 


 ____________________


 ____________________
________________________________________


 
____________________


 
____________________


 
____________________


  ____________________


____________________


____________________________________________________________


________________________________________


 ____________________


 _________________________________________________


____________________


____________________


____________________


____________________


____________________


____________________


 ___________________


 ________________________________________


_________________________________________


 ___________________


 ___________________


 ___________________


 
________________________________________


 ____________________


 ____________________


 ____________________


 ____________________ ____________________


 ____________________


____________________


 ____________________


____________________ 


 ____________________


____________________ 


 ____________________


____________________


_____________________________


 ____________________


 ____________________


 ____________________


____________________


____________________


 ____________________


________________________________________ 


  ____________________


  ___________________


____________________


____________________


 ____________________


 ____________________


 
_____________________


 
_____________________


 _____________________________


______________________________


_____________________


_____________________


_____________________


_____________________


_____________________


_____________________


________________________________________________________________________ __________________________________________
 

 
_____________________


_____________________


_____________________


_____________________


____________________________________________________________________________________________________________


_____________________


_______________________________________________________________


 ____________________


_____________________


_____________________


_______________________________________________________________

45 оборота в минута #74 (25.09.2010):Special guests - Sober & Sobar_____________________

45 оборота в минута #71 (04.09.2010): Mihaillness, RooSee, Nzymo

_____________________

45 оборота в минута #70 (28.08.2010): Funktool Special Edition

 

_____________________

45 оборота в минута #68 (14.08.2010): DJ Marten Special Edition